Charoli- athvan1 Charoli- Jata jata Charoli- Nadi Charoli- Papni Charoli- Paulkhuna Charoli-aasu Charoli-bukh tahan Charoli-kshan Charoli-Nachu